Postad augusti 10, 2013

Schaktning pågår

Nu är det schaktarbete för hela slanten. För när allt är rivet ovan jord är det ändå ytterligare ganska många kubik som ska bort innan vi kan börja bygga något.

I vissa byggprojekt stöter vi på miljöfarliga ämnen, som gör att det krävs sanering. I kvarteret Lyckholms är det förhållandevis låga halter av miljöfarliga ämnen i schaktmassorna, och ingen sanering krävs. Det som trots allt behöver tas om hand på särskilt sätt sorteras och körs till olika tippar i Göteborg med omnejd.