Postad november 25, 2013

Schakta, armera, borra

Nu schaktar vi för fullt för att få färdigt gropen där hus A ska stå. Vi schaktar bit för bit för att sedan kunna gjuta bottenplattorna och källarkonstruktionens ytterväggar.

I det här arbetet ingår också att armera och borra ner dragstagen. Som vi har skrivit tidigare måste de ner en bra bit, uppemot 15-20 meter – huset står ju på lera. Vi borrar så pass djupt att vi kan fästa vajrar och gängstänger i den fasta berggrunden under leran. På så sätt kan vi ”spänna fast” det 13 våningar höga huset i berget.

När allt detta är klart kan vi äntligen börja bygga på höjden, men än så länge fortsätter vi att gräva oss nedåt.