Postad maj 19, 2014

Rörgator och hisschakt

Det händer saker inomhus också! Samtidigt som vi bygger på höjden börjar vi också att arbeta med till exempel ventilation, uppvärmning och vattenledningar inne i hus A.

Lyckholms hus A cirkulationspump

På bilden ser du ett av flera apparatrum i källaren på hus A.  Härifrån kommer fjärrvärme och fjärrkyla att styras, och detta är bara en av de många cirkulationspumpar som krävs för att säkerställa ett behagligt klimat på husets alla 13 våningar.

Lyckholms hus A rörgata

Från centralerna i källaren går det rörgator som den på bilden ovan. Rören är gjorda i olika material och har olika utseende beroende på funktion. Här rinner fjärrvärme, fjärrkyla, avlopp, varmt- och kallt tappvatten samt vatten för husets sprinklersystem. Rörgatan från källaren matas sedan upp i ett schakt i husets mitt, som du ser på bilden nedan.

Lyckholms hus A rörgata i schakt

Inte helt lätt att se kanske, för ett otränat öga. Men rutnätet du ser i överkant är ett golv, ett sådant finns på varje våningsplan för inspektion. Den stora isolerade trumman i mitten innehåller luft, det är ventilationen som monteras nerifrån och upp mot taket, där det stora ventilationsaggregatet till slut installeras. I ventilationstrummorna strömmar tempererad luft; varmare på vintern och svalare på sommaren. Detta samordnas med byggnadens alla radiatorer, så att inneklimatet ska hålla sig på behagliga 21 grader.

Lyckholms hus A toalettgrupp.

Här på sista bilden ser du vad som ska bli ”toalettgruppen” på ett av våningsplanen. I husets kärna finns hiss- och rörschaktet där även ventilationen går. Där finns också trapphuset. Runt denna kärna byggs innerväggar för alla hygienutrymmen, det är dem du ser på bilden ovan. Toaletterna kommer att se i stort sett likadana ut på alla våningsplan.  I metallrännan i taket läggs datakablar och ledningar för belysning och elkraft. Den gula grinden ser till att ingen ramlar ner i hisschaktet under byggets gång.