Postad april 22, 2013

Nu ska här rivas!

Äntligen får vi börja riva! Vi behöver ta bort tre hus som står i vägen för de två nya kontorsbyggnader vi ska uppföra. Det handlar om kvarteret Lyckholms stall, de gamla arbetarbostäderna och en ganska enkel tillbyggnad som hörde till fabriken. Vi börjar nu och räknar med att få fortsätta en bit in i juli innan allt är rivet och bortforslat.

Visste du att precis som det krävs bygglov vid nybygge måste vi också ansöka om rivningslov när vi river byggnader? Rivningslovet säkerställer att rivningen görs enligt konstens alla regler, och att rivmassorna tas om hand på rätt sätt.

Vi kommer att källsortera allt rivningsmaterial. Sten, trä och stål sorteras för sig, och extra viktigt är det att eventuellt miljöfarligt material hamnar rätt. Allt enligt svensk lagstiftning, och de utökade krav som ställs inför vår Breeam-klassificering.