Postad mars 1, 2013

Projektering i full gång

Nu är projektgruppen på plats. Vi har upprättat ett kontor i den vackra gamla disponentvillan mitt i kvarteret Lyckholms. Inte varje dag man sitter och jobbar med historiska takmålningar över huvudet!

Projekteringen är i full gång. Vi jobbar till exempel med att ta fram ritningar och kontrollera dem mot både beställarens krav och vad lagen säger. Konstruktionsberäkningarna är alltid viktiga, men i det här projektet är det som sagt extra knivigt, med ett smalt, högt hus som ska stå på lera. Vi kommer att spänna fast huset i berget, 15-20 meter ner under leran. Du kommer att kunna läsa mer om det här i bloggen framöver.

Vi lägger också mycket tid på energibalansberäkningar. De nya Lyckholms-husen ska uppfylla en hel del miljökrav för att bli extra klimatsmarta. Vi tittar då på detaljer som till exempel fönstren. De ska vara funktionella för hyresgästen, det vill säga släppa in mycket dagsljus men bara ha låg solinstrålning, så att man inte bländas. Fönstren ska också vara lätta att tvätta och underhålla. Och utöver det ska de ha ett högt energivärde så att de klarar miljöklassificeringens krav.

Det är många detaljer att tänka på. Men så blir det bra också!