Postad oktober 20, 2014

Kontor – bås, kombi eller öppet landskap?

Ett kontor kan vara så mycket. Från traditionella cellkontor med individuella arbetsrum till helt öppna kontorslandskap utan fasta arbetsplatser. Och alla varianter däremellan.

Öppet, stängt eller mittemellan
Cellkontor kräver sitt utrymme, och för vissa verksamheter passar det inte att var och en sitter instängd på sitt eget kontor. Kontorslandskap med bås är ett sätt att få in fler individuellt avgränsade arbetsplatser på mindre yta. I Sverige är bås (cubicles) inte så vanligt. Här eftersträvas ofta i stället helt öppna ytor, där man jobbar nära varandra och informationen flödar fritt. Kombi-kontor är ett mellanting som sägs vara en svensk uppfinning. Där har varje medarbetare sin avgränsade arbetsplats, samtidigt som ytorna för kreativt arbete och grupparbete är väl tilltagna. Lagom är bäst. Eller?

Flexibelt och aktivitetsbaserat
I takt med att både teknik och arbetsliv utvecklas förändras också användandet av kontoret. På flexkontoret saknas till exempel fasta arbetsplatser helt. Många medarbetare arbetar ute i projekt eller hemifrån, och de som kommer in sätter sig på någon av de för dagen lediga platserna. På det aktivitetsbaserade kontoret saknas också fasta arbetsplatser. Där finns i stället olika arbetsytor utformade utifrån specifika behov. Ljudabsorberande material och avskärmande möbler för den som behöver koncentrera sig, och projektytor som inbjuder till interaktion och kreativitet för dem som ska kläcka idéer, till exempel.

Det bästa kontoret
Hur ser då den bästa kontorslösningen ut? Den ultimata lösningen är skräddarsydd för sitt ändamål. Vilket kan vara dyrt och svårt att lösa om man som företag flyttar in i befintliga lokaler. Står man däremot i begrepp att flytta in i ett nybyggt kontor kan det finnas goda möjligheter att anpassa både planlösning och inredningsdetaljer utifrån sin verksamhet. Och det burkar vara det allra bästa för en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Det är i detta läge vi står på Lyckholms just nu. Vissa av våra hyresgäster kommer med ett färdigt kontorskoncept, där allt från planlösning till färg på väggarna redan är specificerat. Andra vill ha hjälp just att anpassa sitt nya kontor till sin verksamhet. Som hyresgäst får du då hjälp av hyresvärden och kanske också en inredningsarkitekt att ta fram ett skräddarsytt kontorsförslag, anpassat till ditt företags behov.

Är du nyfiken på hur ert nya kontor på Lyckholms kan se ut?
Nedan ser du en skiss över hur ett Lyckholms-kontor i A-huset kan inredas. Mathias Grahn på Peab Fastighetsutveckling AB vet allt om möjligheterna i nya kvarteret Lyckholms. Är du nyfiken på hur just ert kontor skulle kunna se ut? Slå honom en signal på 0725-33 38 70 så berättar han mer.

Skiss över kontorsyta i Lyckholms A-hus