Postad augusti 28, 2013

Hörselskydd på – nu pålar vi!

Hörselskydd på alltså. Fast vem försöker vi lura; ljudet av pålandet hörs ju ändå. Och ja, även vi själva tycker att detta är en ganska irriterande period. Vi pålar varje dag i ungefär två månader, och alla är glada (och lite lätt lomhörda) när just detta moment är slut…

Det som låter så mycket är sponter som slås ner från markytan och ända ner till berget. Det är ju som bekant dålig bärighet i Göteborgs-leran, och därför måste rätt många betongpålar slås ner.

Pålarna är 15-20 meter långa och de väger 150 kg per meter, alltså ungefär 2,5 ton styck. Vid det djup vi jobbar med här slår vi ner 6-8 pålar per dag. Så det är bara att jobba på.