Postad april 14, 2014

Högt över taken

Nu höjer vi oss en bra bit över den omgivande bebyggelsen! De här bilderna är tagna från Johanneberg, nordväst om kvarteret Lyckholms.

Lyckholms från Johanneberg.

I bakgrunden ser du E6 och riksväg 40, och bakom bebyggelsen tar Delsjöns friluftsområde vid.

Lyckholms från Johanneberg

Bilderna är lånade från fotografen Jonas Berg, www.jonasberg.com.