Framtidens arbetsplats


Peab bygger för framtiden, och har därför tagit fram konceptet Framtidens arbetsplats. Konceptet är indelat i fyra teman. Självklart genomsyrar dessa teman det nya Lyckholms.

Framtidens arbetsplats Peab

1. Individualister i grupp

Medarbetarna är individualister. Företagets egen identitet blir också viktigare. Arbetsplatsen ska rent fysiskt visa vad vi gör och vad vi står för.

2. Funktion i variation

Organisationer blir allt mer flexibla. Lokalerna måste ha plats för olika arbetsuppgifter och behov. Plats för fika är också viktigt – det gynnar kreativiteten.

3. Natur i arbete

Människor behöver dagsljus och grönska för att må bra. Om arbetsplatsen inte ligger naturskönt kan man förvandla gårdsplanen utanför till en vacker park. Miljömedvetenheten är också stor. Hållbarhet blir en självklarhet.

4. Familjer i karriären

Vi väljer inte längre mellan familj och karriär,  vi kombinerar dem. Och då behöver vi en tillgänglig arbetsplats med ett stort utbud av service.  När medarbetarnas livspussel enklare går ihop minskar sjukskrivningarna och vi presterar bättre på jobbet.

Dessa fyra teman påverkar hur vi utformar kontoren och arbetsplatserna i det nya kvarteret Lyckholms. Vill du veta mer om hur vi tänker? Här kan du läsa mer om Framtidens Arbetsplats.