Postad april 8, 2013

Breeam – klimatsmart på internationell nivå

Vi har tidigare nämnt Breeam här i bloggen. Breeam (BRE Environmental Assessment Method) är ett internationellt miljöklassningssystem som klassificerar byggnader efter deras miljöprestanda. Byggnaderna betygssätt enligt Breeams femgradiga skala, från ”passed” till ”outstanding”. I dag är fler än en halv miljon byggnader världen över registrerade för klassificering enligt det här systemet.

Med Breeam säkerställer vi att vi tar hänsyn till både miljö och ekonomi under hela projektet Lyckholms livscykel. Vårt mål är att nå upp till betyget Very Good, som innebär att byggnaderna kommer att ligga på en klimatsmart nivå långt utöver vad svenska myndigheter kräver.

BREEAM logotyp

 

BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.