Postad augusti 20, 2014

BREEAM-ansökan gjord

I dag har vi kommit ett stort steg närmare vår miljöcertifiering, i och med att BREEAM-ansökan är inskickad och klar. Vår ansökan kommer nu att granskas av Sweden Green Building Council (SGBC) och BRE i Storbritannien.

Det vi har skickat i väg är egentligen en lång rad bevis för alla de krav som en BREEAM-certifiering ställer. Alla medlemmar i Lyckholms-projektet har bidragit med material som visar att just deras del av BREEAM-kraven är uppfyllda. Det krävs med andra ord en hel del gott samarbete för att få ihop en sådan här ansökan.

Eftersom vi fortfarande är i projekteringsskedet kommer vi först att få ett preliminärt miljöcertifikat. När Lyckholms nya kontorsbyggnader sedan står klara, varje liten detalj är kontrollerad och verifierad och projektet avslutat blir Lyckholms slutligen BREEAM-klassificerat.

Men som sagt, ett steg närmare våra nya, klimatsmarta kontor nu när ansökan är postad!

Vill du veta mer om BREEAM? Läs vårt tidigare BREEAM-inlägg här.

BREEAM logotyp